Aktualności

Dowiedz się więcej

Nowy Zarząd PTOT

Dowiedz się więcej

"Ocena technologii to kwestia społecznej odpowiedzialności nie tylko za świat dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń."

Deklaracja ideowa

Władze


team member
prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak / Przewodniczący

team member
dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL / Wiceprzewodnicząca

team member
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚl / Wiceprzewodnicząca

team member
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska / Członek Zarządu

team member
dr Alina Betlej / Członek Zarządu

team member
dr Łukasz Nazarko / Członek Zarządu

team member
dr inż. Katarzyna Midor / Skarbnik

team member
dr Bartłomiej Knosala / Sekretarz

Cele PTOT

  • Opracowywanie nowatorskich koncepcji oceny technologii oraz udoskonalanie metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych w ocenie technologii.
  • Integracja środowisk naukowych wokół idei oceny technologii i integracja kompetencji rozproszonych w różnych dyscyplinach naukowych.
  • Realizacja specjalistycznych projektów badawczych z zakresu oceny technologii, wczesnego rozpoznania i wczesnego ostrzegania.
  • Tworzenie odrębnych jednostek o charakterze „non-profit”, zajmujących się prowadzeniem badań, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji naukowej, organizowaniem procedur i procesów partycypacyjnych, publicznym komunikowaniem rezultatów badań i kształceniem w obszarze oceny technologii i obszarach pokrewnych.
  • Zacieśnianie współpracy z organami ustawodawczymi i administracją publiczną wszystkich szczebli na rzecz praktycznego wykorzystania rezultatów oceny technologii w publicznych procesach decyzyjnych
  • Upowszechnianie wiedzy o ocenie technologii poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą i opiniodawczą.
  • Inicjowanie i zacieśnianie współpracy z zagranicznymi partnerami działającymi w obszarze oceny technologii w celu wymiany doświadczeń.

Ocena technologii